Bilgi
En sık görülen şikâyet nefes darlığıdır ve genellikle egzersiz, ateş, hamilelik ve ritim bozukluğu sonucunda ortaya çıkmaktadır. Darlığın şiddeti arttıkça çok küçük bir efor ile nefes darlığı olabilmektedir. Hastalığın şiddetine göre istirahat halinde ya da iş yapmakla ortaya çıkan çarpıntı, yorgunluk, kanlı balgam ve akciğerlerde su birikmesi de görülebilmektedir.
Sebep
Kalbin sol karıncığı ile sol kulakçığı arasında bulunan kalp kapağına mitral kapak denilmektedir. Görevi, akciğerlerden kalbe gelen temiz kanın tek yönlü olarak kalbin sol karıncığına geçişini sağlamaktır. Bu kapakta ortaya çıkan darlığa Mitral Kapak Darlığı denir.
Bakım
-
Tahlil
Kapak hastalığının tespiti ve takibi için en kolay ve önemli tanı aracı ekokardiyografidir. Diğer yöntemler yeterince bilgi vermediğinde ya da ameliyat tedavisi planlandığında, kalp anjiyografisi gerekmektedir.
Etken
Mitral kapak darlığı, kapağın erken yaşlarda geçirilen eklem romatizması nedeniyle hasar görmesi sonucu oluşur. Kapak kalınlaşıp sertleşir ve yeteri kadar işlev göremez. Romatizmal hastalık dışında doğuştan olma, kapaktaki iltihabi durum ve kitle gibi nedenlere bağlı da oluşabilir.
Tedavi
Hafif vakalarda ilaç tedavisi yeterlidir. Ancak şiddetli vakalarda balon valvuloplasti yöntemi denilen balon ile darlığı genişletme işlemi veya açık kalp ameliyatı gerekli olabilir.
Risk
Çocukluk çağında geçirilen akut romatizmal ateş denilen boğaz enfeksiyonu sonucu gelişebilen eklemleri ve kalbi tutabilen bir romatizmal hastalık en önemli risk faktörüdür. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla gözlenir.

Hastalık Sorgulama Programı