Miyelodisplastik Sendrom (MDS)

Bilgi
Sıklıkla anemiye bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma, cilt ve dudaklarda solukluk görülür. Trombositlerin azlığına bağlı olarak ciltte kanamalar, burun ve diş eti kanamaları görülebilir. Lökosit sayısındaki azlığa bağlı olarak da bu hastaların enfeksiyonlara karşı direnci azalmıştır. Daha sık ateşli hastalığa yakalanırlar.
Sebep
Miyelodisplastik sendromda (MDS) kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinin olgunlaşmasında sorun vardır. MDS’li hastalarda kan yapımında azalmanın sonucu olarak kırmızı kan hücrelerinde azalma, yani anemi görülür. Ayrıca diğer kan hücreleri de gelişim bozukluğuna bağlı olarak normal işlevlerini göremezler.
Bakım
-
Tahlil
Tam kan sayımında kırmızı kan hücrelerinde azalma hemen tüm hastalarda vardır. Lökosit ve trombosit sayısında azalma gözlenebilir. Periferik kan yaymasının incelenmesi ile kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olunur. Teşhisin kesinleşmesi için kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılmalıdır.
Etken
MDS’nin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bazı risk faktörlerinin varlığının hastalık gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir. Ancak ileri yaş da hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir faktördür.
Tedavi
Kök hücre nakli ile tam şifa sağlanabilir. Ayrıca kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretilmesini ve gelişimini uyaran ilaçlar (eritropoetin, GCSF gibi) ve kan transfüzyonları da tedavide kullanılmaktadır.
Risk
MDS içinde değerlendirilen bazı alt guruplarda lösemiye dönüşüm olmaktadır. Her yaşta görülebilirse de genellikle yaşlılık hastalığıdır ve hastaların çoğu 65 yaş üzerindedir. Boya sanayi ve ayakkabıcılıkta kullanılan benzen isimli kimyasal maddeye maruz kalmak hastalık için bir risk faktörüdür. Ayrıca kemoterapi ajanları ve radyoterapi de MDS gelişimi için bilinen risk faktörlerindendir.

Hastalık Sorgulama Programı