Bilgi
Tipik belirtiler; kanlı ve mukuslu ishal, kramp tarzında karın ağrısı, ateş, kilo kaybı, sık dışkılama, kanlı ve mukuslu ishal, makatta huzursuzluk ve dışkının tam boşalmadığı hissidir. Hastalık belirtileri tekrarlayıcıdır. Olguların çoğunda kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölümünün tutulumu vardır. Ülseratif kolit hastalığı sıklıkla makattan yukarıya doğru kalın bağırsak boyunca yayılır.
Sebep
Ülseratif kolit, bir inflamatuvar bağırsak hastalığı çeşididir. Kalın bağırsakta yaralar (ülser) ve kanlı ishal ataklarıyla seyreden kolonun (kalın barsak) iltihabi bir hastalığıdır. İltihaplanma rektumda (kalın bağırsağın son bölümü) başlar ve yukarı doğru yayılır. Ülserli bölgeler iltihaplanır ve kalın bağırsak döşemesinde (mukoza) küçük apselere neden olabilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, aile öyküsü, fizik muayene, endoskopi ve kolonoskopi, gayta tetkikleri ve kan tetkikleri.
Etken
Bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Kesin nedeni bilinmemektedir.
Tedavi
Birincil hedef hastalığın alevlenmelerini kontrol etmek ve mümkün olduğunca uzun süre remisyonu (hastalıksız hali) korumaktır. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar tedavide tercih edilir.
Risk
En sık olarak 15-40 yaş arası kadınlarda görülür. Ülseratif kolit hastalarında kolon (kalın bağırsak) kanseri sıklığında artış vardır. Uzun süreli Ülseratif kolit hastalığı olan kişilerde, bağırsak kanseri riskini önlemek amacı ile, düzenli aralıklarla kolonoskopi yapılarak biyopsi alınması önerilir.

Hastalık Sorgulama Programı