Non-Hodgkin Lenfoma

Bilgi
Tipik belirtiler boyun, koltuk altı ya da kasık lenf bezinde ağrısız şişlik, nedeni bilinmeyen ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, cilt kaşıntısı, iştahsızlık, karaciğer büyümesi, dalak büyümesi ve karında şişkinliktir.
Sebep
Lenf dokusundan köken alan kanserlere lenf kanseri ya da lenfoma adı verilmektedir. Lenfoma, hodgkin hastalığı ve hodgkin dışı lenfoma (nonhodgkin) olmak üzere iki gruba ayrılır. Lenf dokusu, boyun, koltuk altı ve kasık gibi vücut bölgelerinde bulunan lenf bezleri, bademcikler, karaciğer, dalak, kemik iliği ve timustan oluşur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile tanı konabilir. Tanı kesinliği ve tedavi planlaması için ulaşılabilen şişmiş lenf bezlerinden örnek alınarak patoloji değerlendirmesine gönderilir.
Etken
Hastalığın kesin etkeni bilinmemektedir. Ancak başta bazı virüsler olmak üzere çok sayıda risk faktörünün varlığı bilinmektedir.
Tedavi
Lenfomanın tedavisi ilaçla (kemoterapi) ya da ışın tedavisiyle (radyoterapi) veya her ikisi birlikte kullanılarak yapılmaktadır.
Risk
Bağışıklık sistemi doğuştan baskılı olanlarda veya AIDS gibi sonradan baskılanan bireylerde sıklığı artmaktadır. Bazı viral hastalıklar (HTLV-1, EBV, HHV, HCV virüsleri), romatoid artrit tedavisinde kullanılan TNF-alfa inhibitörleri, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötikler ve sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar lenfoma riskini artırmaktadır. Ayrıca boya sanayi, marangozluk, deri sanayi gibi bazı iş kollarında çalışanlarda da lenfomanın daha sık görüldüğü bildirilmiştir.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı