Bilgi
Yaygın olarak görülen bu hastalık genellikle 45 yaşın üstündeki kimselerde daha sıklıkla gelişmektedir. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması, azalmış fiziksel aktivite kapasitesi, iştahsızlık, kilo kaybı ve yorgunluk başlıca belirtilerdir. Eğer hasta sigara içmeye devam ederse, bu hasar giderek kötüleşir ve kişi sürekli olarak oksijen tüpüne ihtiyaç duyar hale gelir. Sonuçta kalp ve akciğer yetmezliği gelişir.
Sebep
Amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) bit türüdür. Amfizemde akciğerlerdeki hava keselerinin hasarlanması sonucu kişide akciğer kapasitesinin düşmesi ve nefes almada zorluk çekilmesi durumu meydana gelir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, gereğinde kan tetkikleri ve akciğer tomografisi.
Etken
Sigara amfizemin en sık nedenidir ve amfizem riski uzun süre sigara içmek ile artar. Nadiren, sigara içmeyen bazı kimselerde amfizem gelişebilir. Bu kimselerde, akciğer dokusunun korunmasına yardımcı olan ve karaciğer tarafından üretilen alfa-1 antitripsin proteinin kalıtsal eksikliğinin bir sonucu olarak amfizem gelişmektedir.
Tedavi
Amfizem tedavisi, sağlık kuruluşunda tıbbi bakım gerektirebilir. Tedavinin amacı bazı ilaçlarla nefes almayı geliştirmektir. Tedaviye yanıt vermeyen veya ciddi kanamanın eşlik ettiği ağır vakalarda cerrahi rezeksiyon ya da nadir durumlarda akciğer nakli gerekebilir. Sigara kesinlikle bırakılmalıdır.
Risk
Sigara dumanına maruz kalma, kimyasal dumanlar, toz ve hava kirliliği gibi koşullarda da amfizem riski artabilmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı