Bilgi
Guatr belirtileri, büyüyen bezden salgılanan hormon miktarına ve bezin büyüklüğüne göre değişir. Büyüme sonucu bezden aşırı miktarda tiroid hormonları salgılanıyorsa (hipertiroidi); çarpıntı, sinirlilik, ellerde titreme, fazla terleme, ince ve nemli cilt, sıcağa tahammülsüzlük, çok yemek yeme, zayıflama ve uykusuzluk gibi belirtiler görülür. Bezden salgılanan tiroid hormonları miktarı azaldıysa (hipotiroidi); kabızlık, iştahsızlık, şişmanlık, kuru cilt ve saç, unutkanlık, depresyon, nabız yavaşlığı, tansiyon düşüklüğü, kas krampları, soğuğa tahammülsüzlük ve aşırı uyuma gibi belirtiler görülür. Ayrıca tiroid bezi, yani guatr aşırı büyük bir hal alırsa, soluk veya yemek borusu üzerine bası yaparak, nefes darlığı veya yutma güçlüğüne neden olabilir.
Sebep
Tiroid bezi, boynun ön kısmında, kelebek biçiminde iki taraflı olarak yer alan ve tiroid hormonu salgılayan küçük bir salgı bezidir. Metabolizmayı ve büyümeyi kontrol eden hormonları üretir. Guatr, tiroid bezinin iltihap ya da tümör (kanser) nedeniyle olmayan büyümesine denir.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, tiroid hormon düzeyleri, tiroid ultrasonografisi ile tanı konulmaktadır. Gereğinde tiroid sintigrafisi ve tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi istenebilir.
Etken
Guatrın nedeni genellikle, iyot eksikliği (toprakta ve besinlerde) ve karalâhana gibi guatr yapıcı bazı yiyeceklerin fazla tüketilmesidir. Bunların dışında, anormal hücre büyümeleri tiroid bezinde nodül denilen yumruların oluşmasına neden olur. Bu nodüller de tiroid bezinin genişlemesine, yani nodüler guatra yol açar.
Tedavi
Guatr tedavisinde üç durum söz konusudur. İlki, hormon yetersizliği olan guatr hastalarına bu hormonun ilaç şeklinde verilmesidir. İkincisi, hormon fazlalığı olan hastalara hormon yapımını engelleyecek ilaçlar verilmesidir. Hormon seviyesi normale inince ameliyat veya radyoaktif iyot ile nihaî tedavi yapılır. Üçüncüsü ise, hormon dengesizliği olmadığı ama tiroid bezinde nodüllerin olduğu durumda da genellikle ameliyat gerekir.
Risk
Tiroid bezi İyot elementini kullanarak hormon üretir. Bu elementin eksik olduğu yerlerde guatr çok görülür. İyot eksikliğinin giderilmesiyle guatr hastalığı engellenir.

Hastalık Sorgulama Programı