Bilgi
Gırtlak kapağında şişmeye neden olabilir. Şişlik havayolunu tıkayarak ölüme sebep olabilir. Gırtlak kapağı iltihabına bağlı havayolu tıkanıklığı çocuklarda daha sık görülür. Tipik Belirtileri arasında; ateş, boğaz ağrısı, konuşma güçlüğü, solunum sıkıntısı, ağızdan salya akması, yutma güçlüğü ve yutma sırasında ağrı sayılabilir.
Sebep
Gırtlak kapağı ya da tıbbi adıyla epiglot, boğazın arkasında, trekea adı verilen nefes borusunun hemen üzerinde bulunan ve yutma sırasında kapanarak gıdaların nefes borusuna kaçmasını önleyen kapak şeklinde bir yapıdır. Epiglotun iltihaplanmasına epiglottit denir. Genellikle çocuklarda (en sık 2-7 yaş arasında), daha az sıklıkla da yetişkinlerde görülebilir.
Bakım
-
Tahlil
Hasta genel durumu çoğu zaman kötüdür. Genellikle klinik tanı yeterlidir ve ağız muayenesi sırasında konur. Kan kültürü ve alınabilirse epiglottan sürüntü kültürü gönderilebilir. Kan tetkikleri tanıyı desteklemek için istenebilir.
Etken
Hastalık etkeni çocuklarda hemen daima Hemophilus influenzae tip b bakterisidir. Ancak erişkinlerde nadiren grup A, B ve C streptokoklar, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae gibi başka bakteriler de etken olabilmektedir.
Tedavi
Haemophilus influenza aşısı yaygınlaşmaya başladığından bu yana, epiglotite yakalanan kişi sayısı azalmaktadır. En önemli işlem hava yolunun açık tutulmasıdır. Solunum sıkıntısı bulunan hastalar dik oturmalı, endotrakeal tüp ile veya gerekirse trakeotomi (nefes borusu kesilerek) ile solunum sağlanmalıdır. Antibiyotik mutlaka verilmelidir. Genellikle 7 gün uygun antibiyotik tedavisi yeterlidir.
Risk
Genellikle çocuklarda, daha az sıklıkla da yetişkinlerde görülebilir. Erkeklerde kadınlardan, beyaz ırk­ta diğerlerinden daha sıktır. Aşısının rutin kullanılması korunmak için en etkili yoldur. Temas edenlere (aynı evde yaşayanlar ve aynı kapalı ortamda bulunanlar) 4 gün süreyle oral rifampisin verilmelidir.

Hastalık Sorgulama Programı