Epilepsi (Grand Mal Nöbetler)

Bilgi
En sık rastlanan tipi jeneralize tonik-klonik nöbetlerdir. Halk arasında sara nöbeti denince bu nöbet şekli akla gelir. Kısaca kişi önce kaskatı kesilir ve yere düşer. Tüm vücut kaslarında kasılıp gevşemeler bunu izler. Nöbet sırasında bayılma, titreme ve ağızda köpürme olabilir. Sara nöbeti, birkaç saniye ya da birkaç dakika sürebilir. Nöbet beş dakikadan uzun sürerse veya kişi ilk kez nöbet geçiriyorsa hemen tıbbi yardım için acil servise başvurmak gerekir.
Sebep
Epilepsi sara hastalığı olarak da bilinir. Beynin içinde bulunan sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektrik deşarjı sonucu ortaya çıkar. Hastalık, genellikle geçici bilinç kaybı, kollarda ve bacaklarda kasılmalar ve titremeler gibi anormal vücut hareketleri ile kendini gösterir. Farklı türde sara nöbetleri vardır. Eski adıyla Grand mal, yeni adıyla jeneralize tonik klonik nöbet; tüm beyne yayılan epilepsi nöbetidir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), beyin bigisayarlı tomografi (BT), beyin MR ve gereğinde fonksiyonel MR.
Etken
Epilepsi nedenleri arasında kafa travmaları, kalıtım (genetik yatkınlık), beyin tümörleri ve enfeksiyon bulunmaktadır. Ancak hastalarının yarısından çoğunda, herhangi bir neden olmaksızın hastalık gelişmiştir. Jeneralize epilepsilerin de çoğunluğu idyopatiktir (nedeni bilinmeyen). Beyinde herhangi bir hasar bulunamaz.
Tedavi
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Epilepsinin nedeninin ne olduğu, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktördür. Kötü seyirli ve tedavi başarısının çok düşük olduğu bir grup hasta da vardır ki bunlar yaklaşık olarak % 25-30’luk bir grubu oluşturmaktadır. Epilepsi hastalığı tedavisinde ilaçların yanında, yeni cerrahi yöntemler ve beyin pilleri de vardır. Jenralize epilepsilerde cerrahi tedavi yapılamaz.
Risk
Epilepsi her yaşta olabilir ama durumun başlangıcı genellikle küçük çocuklar ve 65 yaş üstü bireylerdedir. Erkekler kadınlardan daha fazla risk altındadır. Epilepsi aile öyküsü ve kafa yaralanması hastalığın gelişmesi riskinizi arttırabilir. Jeneralize nöbetler öncesinde herhangi bir öncü belirtinin olmayışı kişi için dezavantajdır. Ne yazık ki böyle ön uyarısız nöbetler tehlikeli kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tür nöbeti olan kişilerin tehlikelere karşı daha dikkatli olması gerekir.

Hastalık Sorgulama Programı