Bilgi
Hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Belirtier arasında; uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, ağrı, görme kaybı, çift görme, idrar kaçırma, kabızlık, konuşma bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, denge kaybı, bulantı, yorgunluk ve depresyon sayılabilir.
Sebep
Multiple Skleroz; hareket sorunları, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkan ve ataklar halinde seyreden nörolojik bir hastalıktır. Hastalık genellikle 20-50 yaş arasında görülmektedir ve ne kadar erken başlarsa o kadar ağır seyretmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Multipl Skleroz hastalığı tanısının konması demek, diğer olasılıkları elemek anlamına gelir. Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, beyin MR’ı, nörolojik testler, beyin omurilik sıvısının incelenmesi tanı araçlarından bazılarıdır.
Etken
Merkezi sinir sisteminin, yani beynin ve omuriliğin inflamatuvar (iltihabi, yangısal) bir hastalığıdır. Özellikle merkezi sinir sistemindeki beyaz madde yapıları hastalanır. Beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen maddede kayıp gözlenir. Hastalığın oluşumunda genetik faktörler oldukça etkilidir. Ancak genler, hastalığın oluşmasında tek faktör değildir ve hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir.
Tedavi
Multipl Skleroz hastalığını ortadan kaldıran bir tedavi bulunmamakla birlikte hastalığın ilerlemesini durduran ya da yavaşlatan ilaçlar vardır. Tedavisinde başta steroidler olmak üzere bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca fizyoterapi de tedavide önemli bir yer tutmaktadır.
Risk
Erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor. Ayrıca, Multiple Sklerozlu anne veya babanın çocuklarında aynı hastalığın görülme oranı, toplumdaki aynı yaş grubu kişilerle kıyaslandığında 7-10 kat fazladır.

Hastalık Sorgulama Programı