Bilgi
Kişide düşünme, davranış ve bilinç durumunda değişim meydana gelir ve dürtüsel (içinden geldiği gibi) davranışlarda bulunabilir. Diğer belirtileri arsında bilinç bulanıklığı, duygusal dengesizlik, geveleyerek konuşma, hareketlerde uyum bozukluğu, kusma hatta solunum sıkıntısı (zorluğu, güçlüğü) ve koma sayılabilir.
Sebep
Alkol (etanol) zehirlenmesi, kısa bir süre zarfında yüksek oranlarda alkol içilmesi sonucu meydana gelir ve bazen ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çok hızlı şekilde fazla alkol içilmesi, nefes alışverişi, kalp atım hızı ve öğürme reflekslerini olumsuz şekilde etkileyerek potansiyel koma ve ölümlere yol açabilir.
Bakım
-
Tahlil
Alkol zehirlenmesinin gözle görünür belirtilerine ek olarak kandaki alkol düzeyini görmek ve düşük kan şekeri gibi alkol toksisite belirtilerini tespit etmek için kan testi yapılması da gerekli görülebilir. İdrar testi de alkol zehirlenmesi tanısının onaylanmasına yardımcı olacaktır.
Etken
Alkolün (etanol) kısa bir süre zarfında yüksek oranlarda alkol içilmesi sonucu meydana gelir. Ancak alkol insanları farklı derecelerde etkilemektedir, aynı miktar alkol bir kişide çok küçük etkilere sebep olurken, bir başka kişide solunum yetmezliğine neden olabilir.
Tedavi
Alkol zehirlenmesi için uygulanan tedavi seçenekleri genellikle alkolün vücuttan atılması sürecinde destek tedavisi içermektedir. Bu tedaviler tipik olarak şunları içerir; solunum problemleri veya boğulmanın önlenmesi, oksijen desteği, damar yolundan serum verilmesi, gerektiğinde “tiamin” ve “glikoz” kullanılması. Yanlışlıkla metanol veya izopropil alkol tüketen bireyler için böbreklere diyaliz işlemi gerekebilir.
Risk
İleri yaş veya çocuk yaşta olmak, kadın cinsiyet, düşük vücut kitle indeksi, açken alkol almak, yoğun ve hızlı alkol almak, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği gibi sistemik hastalıkların varlığı, beraberinde ilaç kullanmak, içilen alkolün türü (alkol oranı) ve vücudun tolerans düzeyi.

Hastalık Sorgulama Programı