Bilgi
Hastalık belirti vermeyebilir. Bazı kişilerde gastrit (mide iltihabı) veya ülser belirtileri görülür. Görülmesi halinde belirtileri mide ağrısı, mide ekşimesi, hazımsızlık, bulantı, şişkinlik olarak sıralanabilir.
Sebep
Helicobacter pylori, mide ve duodenumun (onikiparmak bağırsağı) içini döşeyen örtüde (mukoza) iltihap meydana getiren bir bakteridir. Gelişmekte olan ülkelerde enfeksiyon tipik olarak çocukluk çağında edinilir ve yaşam boyu sürdüğünden yaşlı kişilerin büyük bir kısmında enfeksiyonun uzun dönemdeki sonuçları ortaya çıkar.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, üre nefes testi, endoskopi ve endoskopi sırasında alınacak örnekten hızlı üreaz testi yapılması veya patolojik inceleme yapılması.
Etken
Helicobacter pylori isimli bakteri etkendir ve tükürük ya da dışkıyla bir kişiden diğerine geçmektedir.
Tedavi
Tedavinin temelini mide asit salgısını baskılayan bir ilaç ve en az iki çeşit antibiyotiğin birlikte 7 veya 14 gün süreyle kullanılması oluşturur. Hangi hastalarda H.pylorinin eradikasyonun (ortadan kaldırılması) mutlak gereklilik olduğuna gastroenteroloji uzmanı kara vermelidir.
Risk
Gelişmekte olan ülkelerde doğmak, düşük sosyoekonomik durum, geniş aileler ve kalabalık yaşam koşulları, kirli besin ve su tüketimi, organizmayı taşıyan kişilerin mide içeriğine maruz kalmak Helikobakter Pilori ile enfekte olma riskini artıran faktörlerdir.

Hastalık Sorgulama Programı