Bilgi
Aralıklı, kramp tarzında ve sırta vuran bir ağrı hastaların büyül çoğunda görülür. İştahsızlık, kilo kaybı ve bağırsak tıkanıklığı bulguları sık rastlanan diğer belirtilerdir. Bazı olgularda gaitada kanama görülmektedir.
Sebep
İnce bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasında bulunur ve oldukça nadir görülür. Sindirim sistemi uzunluğunun büyük çoğunluğunu oluşturduğu, hatta yüzey alanı itibariyle tüm sindirim sitemi yüzey alanının %90’ını incebağırsaklar oluşturduğu halde tüm sindirim sistem tümörlerinin ancak %1’i incebağırsaklardan kaynaklanır. 50-60’lı yaşlar en sık görüldüğü yaş grubudur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, gaytada gizli kan tetkiki, karın grafisi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, üst endoskopi ve ulaşılabilirse biyopsi, gereğinde kapsül endoskopi.
Etken
İnce bağırsaklarda görülen kanser tipleri; adenokarsinom, sarkom, karsinoid tümör, gastrintestinal stromal tümör ve lenfomadır.
Tedavi
Tedavisinde ameliyatın yeri büyüktür. Ameliyatla ince bağırsağın etkilenen bölümü çıkartılır, laparoskopik yani kapalı olarak yapılması da mümkündür. Gereğinde kemoterapi ve ışın tedavisi verilebilir.
Risk
İncebağırsak tümörleri familyal polipozis, Gardner sendromu, Peutz-Jeghers sendromu gibi genetik hastalıkları, Crohn hastalığı olanlarda, yağdan zengin diyetle beslenenlerde, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve aile öyküsü olanlarda daha sık görülür.

Hastalık Sorgulama Programı