Bilgi
Gastroözefageal reflü hastalığında midedeki asidik sıvı, mideden özefagusa (yemek borusuna) geçer ve zamanla burada yemek borusunun örtüsünde (mukoza) hasar meydana getirir.
Sebep
Gastroözefageal reflü hastalığında midedeki asidik sıvı, mideden özefagusa (yemek borusuna) geçer ve zamanla burada yemek borusunun örtüsünde (mukoza) hasar meydana getirir.
Bakım
-
Tahlil
Barrett özofagus tanısı endoskopik görüntüleme ile konulur.
Etken
Kronik gastroözefageal reflü hastalığına (mide reflüsü) bağlı olarak, yemek borusunun mukoza örtüsünün alt ucunda meydana gelen iltihaplanma ve değişimdir.
Tedavi
Gastroenteroloji uzmanı önerisiyle ilaç tedavisi, endoskopik tedavi ve kanser gelişmi açısından düzenli endoskopik takip gereklidir. Kansere dönüşmüş displazi durumunda tedavi cerrahi özofajektomi ameliyatıdır.
Risk
En önemli komplikasyonu adenokarsinom (yemek borusu kanseri) gibi bir duruma zemin hazırlamasıdır. Son yıllarda bu risk oldukça artış göstermiştir.

Hastalık Sorgulama Programı