Bilgi
Tipik belirtiler; şiddetli ve tekrarlayan öksürük, kuru öksürük, burun akıntısı, hafif ateş, öksürük sonrası ‘’çığlık’’ sesine benzer bir sesle nefes alma ve bebeklerde nefes tıkanma nöbetleridir. Başlangıç belirtileri soğuk algınlığına benzer.
Sebep
Boğmaca, bordetella pertusis adı verilen bir bakterinin neden olduğu, akciğerler ve bronşları (akciğere hava taşıyan borucuklar) tutan ve çok bulaşıcı olan bir enfeksiyondur. En sık olarak çocuklarda görülür ve 6 aydan küçük bebeklerde daha ağır seyredebilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, akciğer grafisi, seroloji ve kültür.
Etken
Bordetella pertusis adı verilen bir bakteri.
Tedavi
Esas olan korunmadır ve asıl korunma yöntemi de aşılamadır. Çocukluk döneminde yapılır. Hasta yakınlarının da aşılarının yapılması gerekmektedir. Hastalık anında uygun antibiyotik tedavisi verilecektir.
Risk
Çok bulaşıcı bir hastalıktır. Damlacık enfeksionu yoluyla insandan insana bulaşabilen bir hastalıktır. Bulaşıcılık, hastalık ortaya çıktıktan yaklaşık 30-40 gün kadar daha devam eder. Boğmaca bir kere ortaya çıktıktan sonra ona karşı doğal bağışıklık gelişir. Bir daha ömür boyu ortaya çıkmaz. Boğmacanın sıklığı aşılamadan dolayı büyük oranda azalmıştır.

Hastalık Sorgulama Programı