Bilgi
Halsizlik, yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, sık idrar çıkma, kabızlık, kalpte ritim bozuklukları, uykuya meyil gibi belirtiler görülebilir. Bazı hastalarda hiçbir semptom görülmeyebilir. Ancak bu hastalar bile ameliyat olup, parathormon düzeyleri normalleşince kendilerini çok daha iyi hissettiklerini söylemektedirler.
Sebep
Normal koşullarda kan kalsiyum düzeyi düştüğünde, paratiroid bezlerden parathormon salınarak kalsiyum düzeyi yükseltilmeye çalışılır. Hiperparatiroidizm hastalığı, paratiroid bezlerin kandaki kalsiyum seviyeleriyle ilişkisiz olarak aşırı hormon üretmesidir. Başka bir deyişle, paratiroid bezleri kandaki kalsiyum seviyeleri normal olduğu halde ve hormon üretmemeleri gerekirken, büyük miktarlarda hormon üretmeye devam etmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, kan parathormon ve kalsiyum düzeyi, idrar kalsiyum düzeyi, tiroid ve paratiroid bezlere yönelik ultrasonografi.
Etken
Aşırı hormon üretiminin en sık görülen nedeni paratiroid bezlerinden birinde iyi huylu (kanser olmayan) bir tümörün oluşumudur. Paratiroidlerden birinin bu şekilde büyümesine paratiroid adenomu adı verilir ve bu hiperparatiroidizmli hastaların %90’dan fazlasında görülmektedir.
Tedavi
Primer hiperparatiroidinin (başka bir nedene bağlı olmayan) tedavisi cerrahidir. Ancak paratiroit bezleri her hastada olması gereken yerde olmadığı gibi, bazı hastalarda göğüs kafesine kadar inebilmektedir. Ameliyatın deneyimli bir endokrin cerrahı tarafından yapılması başarı şansını yükseltecektir.
Risk
Hiperparatiroidizmin potansiyel tehlikeleri arasında, ciddi osteoporoz, kemik kırıkları, böbrek taşları, mide ülserleri ve pankreatit sayılabilir. Cerrahi sonrası da aç kemik sendromu denen, inatçı kan kalsiyum düşüklülüğü görülebilir.

Hastalık Sorgulama Programı