Bilgi
Hastaların çoğunda, ele gelen purpura (cilt altında kırmızı kanama odakları) ile birlikte eklem ağrıları veya artrit (eklem iltihabı) vardır. Çocuk hastaların %70’inde mide-bağırsak sisteminin tutulmasıyla; karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal veya kabızlık vardır. Daha az oranda dışkıda kan ve mukus (sümüksü görünüm) bulunur. Böbrek tutulumu, hastaların yaklaşık yarısında görülür ve bazılarında ilerleyici böbrek hastalığı gelişmektedir.
Sebep
Genellikle geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında ortaya çıkan, küçük damarların tutulumuyla giden bir damar iltihabı, yani vaskülittir. Henoch-Schönlein Purpurasında, özellikle deri ve eklem bulguları ön plandadır.
Bakım
-
Tahlil
Ciltte ele gelen purpura ile birlikte diğer belirtilerden eklem bulguları, karın ağrısı ve böbrek tutulum bulgularının olması Henoch Schönlein Purpurasını düşündürür. Kan sayımında trombosit sayısı normaldir. Cilt biyopsisi ile bazen de böbrek biyopsisi ile tanı doğrulanabilir.
Etken
Bağışıklık sistemde var olan bir anormalliğe bağlı olduğu düşünülmekle birlikte, nedeni tam olarak bilinmemektedir. Olguların üçte ikisinde, hastalığın bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlaması, genetik olarak yatkın bireyde bir enfeksiyonun tetiklemesi ile ortaya çıktığını düşündürmektedir.
Tedavi
Bazı hastalarda steroid yani kortizon türevi ilaçlar kullanılır. Bazen de steroide ilaveten immünsüpresif (immün sistemi baskılayıcı) ilaçlar tedaviye eklenebilir. Çocuk hastalıkları uzmanı, Romatoloji veya Nefroloji uzmanınca takip ve tedavisi yapılmalıdır.
Risk
Henoch-Schönlein Purpurası, yetişkinlere oranla çocuklarda daha yaygındır, fakat yetişkinlerde ortaya çıktığında ise daha şiddetli seyir gösterebilir. Çocuklarda vaskülitin en sık görülen şeklidir. Erişkinlerde ise genelde 20’li yaşlarda görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı