Bilgi
Barsak atardamarlarının tıkanıklığı ani olarak geliştiğinden (akut mezenterik iskemi) hastalar ani başlayan ve şiddetli karın ağrısından yakınırlar. Diğer tipik belirtileri; ateş, karın ağrısı, diyare (ishal), kanlı dışkılama, bulantı, kusma, düşük kan basıncı (tansiyon düşüklüğü). Eğer acil tedavi edilmezse ve iskemi durumu devam ederse, bir süre sonra bağırsak dokusu canlılığını kaybeder (nekroz, enfarktüs), peritonit denilen karın zarı iltihabı gelişir ve bu durum ölüm sonuçlanabilir.
Sebep
Bağırsakların karın duvarına asılı kalmasını sağlayan yapıya mezenter denir. Bu yapının içinde, bağırsaklara kan götüren damarlar bulunur. Bu damarlara mezenterik damarlar denir. Mezenterik damarlar ince ve kalın bağırsakların beslenmesini sağlayan damarlardır. Eğer bu damarlarda bir tıkanıklık oluşursa, bağırrsak yeterince kanlanamaz. Bu duruma mezenterik iskemi adı verilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, dopler ultrason ve gerğinde BT anjiyografi, MR anjiyografi veya konvansiyonel anjiyografi yapılabilir.
Etken
Damarda tıkanıklık yapan neden çoğu kez ateroskleroz yani damar sertliğidir. Ancak, başka bir yerden gelen kan pıhtısının bağırsak damarlarını tıkaması (emboli), bağırsak damarının iltihaplanması (vaskülit), bağırsak bükülmesi (volvulus) ya da iç fıtık boğulması gibi nedenler de mezenter iskemisine yol açabilir.
Tedavi
Akut mezenterik iskemisinde tedaviden amaç tıkalı olan damarın açılması ve kansız kalmış olan barsaklar yeteri kan akımının tekrar verilmesidir. Cerrahi tedavide ameliyat ile damarda darlık oluşturan aterosklerotik lezyonun çıkartılması olan endarterektomi işlemi yapılabilir. Son seçenek nekroza giden barsak segmentlerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.
Risk
Bağırsaklar kansızlığa çok duyarlı organlar olup Acil şartlarda yapılan ameliyat ve girişimlerde ölüm riski yüksektir.

Hastalık Sorgulama Programı