Bilgi
Kafa sallama, kaş veya göz oynatma, göz kırpma, hayvan sesleri çıkarma, diş gıcırdatma, omuz oynatma, yüz buruşturma gibi birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici tikler görülebilir. Hastalığın belirtileri genellikle 5-6 yaşlarında ortaya çıkar. Ergenlikle beraber tikler artış gösterir. Çoğu vakada ergenlik döneminin sonuna doğru tiklerin sayısı ve şiddeti azalmakla beraber genellikle ömür boyu süren kronik bir hastalıktır.
Sebep
Kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani, benzer özellikte bedensel tikler ve farklı sesler çıkarma tiklerinin oluşturduğu kalıtsal bir nörolojik hastalıktır.
Bakım
-
Tahlil
Dikkatli bir klinik öykü alma ve psikiyatrik - nörolojik muayene ile tanı konulabilmektir.
Etken
Kesin nedeni bilinmemekle birlikte beynin bazal gangliyon denilen bölgesindeki dopamin salgılanması ile ilgili bir anormallikten kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tedavi
Bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Fakat tedaviye yardımcı ilaçlar, bazı psikoterapi yöntemleri ve nadiren bazı cerrahi müdahaleler mevcuttur.
Risk
Stres, yorgunluk, kaygı, heyecan, sinir ve panik durumlarında tiklerin sayısı ve şiddetinde yükselme olur. Spor yapmak ve şarkı söylemek gibi uğraşlarda tikler geçici süreliğine yok olabilmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı