Bilgi
: Hemolitik üremik sendrom belirtileri kanlı dışkı, kusma, ishal, ateş, halsizlik, idrar miktarında azalma, açıklanamayan kanamalar ve vücutta morarmalar, bilinç bulanıklığı ve tüm vücutta şişliktir. Hemolitik üremik sendrom, çocuklarda görülen akut böbrek yetmezliğinin en sık sebebidir.
Sebep
Hemolitik üremik sendrom (HUS) kırmızı kan hücrelerinin anormal biçimde erken yıkımı sonucu gelişen bir durumdur. Bu süreç başladıktan sora hasarlı kırmızı kan hücreleri böbreklerdeki filtre sistemini tıkamaya başlar, bu da sonuçta hayati tehlike arz eden bir durum olan hemolitik üremik sendromla ilişkili böbrek yetmezliğine neden olur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü ve fizik muayene yanında; kan tetkikleri, idrar analizi, gayta tetkikleri, tam kan sayımı, periferik kan yayması, retikülosit sayımı, coombs testi, haptoglobin düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, pıhtılaşma testleri gibi tetkikler tanı için gereklidir.
Etken
Hemolitik üremik sendrom çoğunlukla, çocuklarda eşherichia coli bakterisinin bir türünden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle günler süren ve genellikle kanlı olan ishalin ardından gelişir. Salmonella ve Shigella bakterileri de bu sendroma yol açabilir. Hastalık daha çok çocuklarda görülür. Yetişkinlerde de E. coli enfeksiyonunun ardından hemolitik sendrom gelişebilir ancak çoğunlukla nedeni anlaşılamaz. Bir de atipik HUS denen bir tablo vardır ki; burada kanın damar içinde
Tedavi
Hemolitik üremik sendrom hastanede tedavi gerektiren acil bir durumdur. Sıvı replasmanı, kırmızı (eritrosit) ve beyaz kan (trombosit) nakli, plazmaferez, diyaliz tedavisi gibi pek çok tedavi yaklaşımları mevcuttur. Çocuk nefroloji, çocuk hematoloji, erişkin nefroloji veya hematoloji uzmanlarınca takip ve tedavisi gereken hayati önemde bir hastalıktır.
Risk
Hemolitik üremik sendrom için kesin özel koruyucu önlemler yoktur. Ancak E.coliye ve diğer gıda kaynaklı hastalıklara karşı önlem almak her zaman akıllıca olacaktır. Çocuklar da dahil herkesin mutlaka tuvaletten ya da bebek bezi değiştirdikten sonra veya yemekten önce ellerini yıkaması büyük önem taşımaktadır

Hastalık Sorgulama Programı