Hemolitik Üremik Sendrom


Bilgi

: Hemolitik üremik sendrom belirtileri kanlı dışkı, kusma, ishal, ateş, halsizlik, idrar miktarında azalma, açıklanamayan kanamalar ve vücutta morarmalar, bilinç bulanıklığı ve tüm vücutta şişliktir. Hemolitik üremik sendrom, çocuklarda görülen akut böbrek yetmezliğinin en sık sebebidir.

Sebep

Hemolitik üremik sendrom (HUS) kırmızı kan hücrelerinin anormal biçimde erken yıkımı sonucu gelişen bir durumdur. Bu süreç başladıktan sora hasarlı kırmızı kan hücreleri böbreklerdeki filtre sistemini tıkamaya başlar, bu da sonuçta hayati tehlike arz eden bir durum olan hemolitik üremik sendromla ilişkili böbrek yetmezliğine neden olur.

Bakım

-

Tahlil

Detaylı tıbbi öykü ve fizik muayene yanında; kan tetkikleri, idrar analizi, gayta tetkikleri, tam kan sayımı, periferik kan yayması, retikülosit sayımı, coombs testi, haptoglobin düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, pıhtılaşma testleri gibi tetkikler tanı için gereklidir.

Etken

Hemolitik üremik sendrom çoğunlukla, çocuklarda eşherichia coli bakterisinin bir türünden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle günler süren ve genellikle kanlı olan ishalin ardından gelişir. Salmonella ve Shigella bakterileri de bu sendroma yol açabilir. Hastalık daha çok çocuklarda görülür. Yetişkinlerde de E. coli enfeksiyonunun ardından hemolitik sendrom gelişebilir ancak çoğunlukla nedeni anlaşılamaz. Bir de atipik HUS denen bir tablo vardır ki; burada kanın damar içinde

Tedavi

Hemolitik üremik sendrom hastanede tedavi gerektiren acil bir durumdur. Sıvı replasmanı, kırmızı (eritrosit) ve beyaz kan (trombosit) nakli, plazmaferez, diyaliz tedavisi gibi pek çok tedavi yaklaşımları mevcuttur. Çocuk nefroloji, çocuk hematoloji, erişkin nefroloji veya hematoloji uzmanlarınca takip ve tedavisi gereken hayati önemde bir hastalıktır.

Risk

Hemolitik üremik sendrom için kesin özel koruyucu önlemler yoktur. Ancak E.coliye ve diğer gıda kaynaklı hastalıklara karşı önlem almak her zaman akıllıca olacaktır. Çocuklar da dahil herkesin mutlaka tuvaletten ya da bebek bezi değiştirdikten sonra veya yemekten önce ellerini yıkaması büyük önem taşımaktadır
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
Bize Ulaşın

Bu alan site ile ilgili soru, sorun ve görüşleriniz içindir. Sağlık ile ilgili konularınızı ilgili doktorun profilindeki 'Soru Sor' kısmından yazabilirsiniz.

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı