Bilgi
Bayılma sırasında duruş kaybı olduğundan kişi düşer ve bu düşme sırasında çarpmaya bağlı yaralanmalar olabilir. Hasta yere düştüğünde, yer çekiminin etkisi kalkacağından, beynin kanlanması düzelir ve hastanın bilinci yerine gelir.
Sebep
Beyne giden kan akımının geçici olarak azalmasına bağlı olarak gelişen geçici bir bilinç kaybı durumuna senkop ya da bayılma denir. Bayılma sırasında şuur kaybolduğundan, kişi daha sonra olup biteni hatırlayamaz.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, akciğer grafisi, EKG, Holter EKG, eğik masa testi (tilt table test), Ekokardiyografi, gereğinde EPS (elktrofizyolojik çalışma), gereğinde EEG (elektroensefalografi) ve görüntüleme yöntemleri (CT, MR)
Etken
Beyne giden kan akımının geçici olarak azalması. Senkop vakalarının %80 den fazlası vazovagaldir. Büyük miktarda kan bacaklarda göllendiğinde meydana gelir. Bu durum kan basıncında düşmeye, beyine olan kan akımında eksikliğe ve senkopa yol açar. Bunun dışında kardiyolojik, nörolojik ve endokrin pek çok sebep senkop yani bayılma nedeni olabilir.
Tedavi
Bayılma bir hastalık değildir, altta yatan bir hastalığın belirtisidir. Senkop tedavisi; hastanın yaşına, olay sırasındaki şikayetlere ve altta yatan nedene göre değişmektedir. Senkop geçiren bir hasta, sırtı yere gelecek şekilde dümdüz yatırılmalı (başının altına yükseltecek herhangi bir şey konmamalı), ayakları yukarı doğru kaldırılmalı (kanın, yer çekimi yardımıyla beyne daha fazla gitmesi için) ve tamamen kendine gelinceye kadar ayağa kaldırılmamalıdır.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı