Bilgi
Yüzdeki bazı kaslar felçli olduğu için yüzün bir tarafı aşağı doğru sarkar. Hastanın gözü ya da ağzı sarkabilir ve normal bir şekilde gülemeyebilir. Kollarda hissedilen güçsüzlük veya uyuşukluk sebebiyle hasta kollarını kaldırmakta ya da havada tutmakta zorlanabilir. Hastanın konuşması rahatça anlaşılamaz. Bu belirtilerden en az biri bile görülürse acil servis bir an önce aranmalıdır. Belirtiler 24 saatten fazla sürerse kalıcı beyin hasarına sebep olabilir.
Sebep
Geçici iskemik atak (GİA), beynin bir bölgesinin kanlanmasının geçici olarak azalmasıdır. Beynin kanlanmasının bozulduğu bölgeye göre belirtiler farklılık gösterebilir. Geçici iskemik atağın felçten, yani inmeden farkı belirtilerin 24 saatten kısa sürmesidir. Çoğu hastada ilk bir saat içinde geçer. Unutulmaması gerekir ki; bu tablo yaklaşmakta olan inmenin habercisi olabilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, EKG, ekokardiyografi, karotis arter dopler ultrasonografisi, kan tetkikleri, beyin tomografisi (BBT), beyin MR’ı, tetkiklerinden gerekli olanlarla tanı konulabilir. Gereğinde de BT anjiyografi veya anjiyografi işlemlerinden yaralanılabilir.
Etken
Damar tıkanmasına bağlı olarak gelişen inmenin başlıca iki nedeni vardır. Birincisi; kalp kaslarının düzensiz çalışması, kalp ritminin bozuk olması ( aritmi, atriyal fibrilasyon ) durumunda kalp odacıkları içinde oluşan pıhtı beyin damarlarına giderek tıkanmaya yol açabilir. İkincisi de boyun veya damarlarındaki daralma veya tıkanıklığa bağlı olarak gelişen tıkanma.
Tedavi
Geçici iskemik atak geçiren hastalar acil yoğun bakım koşullarında izlenmelidir. İlk saatlerde acile başvurulması halinde, detaylı klinik ve laboratuvar inceleme ve değerlendirmelerden sonra uygun hastalara trombolitik tedavi uygulanmalıdır. Bu tedavide, toplardamar yoluyla tıkanmanın oluştuğu damar bölgesine pıhtı eritici ilaç verilmesidir.
Risk
Belirtileri hızlıca geçtiği için hastaların çoğu tıbbi yardıma başvurmazlar. Ancak, geçici iskemik atak hastalarının %10-15’i üç ay içerisinde ağır felç geçirirler ve bu hastaların %40’ında da felç ilk 1-2 gün içinde meydana gelir. Hipertansiyon, şeker hastalığı, geçirilmiş inme öyküsü, sigara içimi, kalp krizi veya aritmi öyküsü olanlar, ailesinde inme öyküsü olanlar, hem geçici iskemik atak hem de inme açısından riskli gruptadırlar.

Hastalık Sorgulama Programı