Bilgi
Ateş, çarpıntı ve karın ağrısı görülebilir. Ancak bazen antibiyotik alanlarda bu belirtiler silik de olabilir. Derinde veya arka bölgelerde yerleşim gösteren apselerde sürekli ateş dışında önemli bir bulgu görülmeyebilir. Bulantı, kusma, bağırsak hareketlerinde azalma (ileus) da görülebilecek diğer belirtiler arasında sayılabilir.
Sebep
Karın boşluğu içerisinde gelişen apseler intraabdominal apse olarak adlandırılır. İntraabdominal apseler ya periton zarı (karın zarı) içerisinde ya da periton dışarısında gelişebilirler.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene,kan tetkikleri, karın grafisi, karın ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleme ve gereğinde tomografi eşliğinde perkütan yöntemle apseden örnekleme.
Etken
İntraabdominal apseye neden olabilen etkenlerden en önemlileri arasında; içi boş organların perforasyonları yani delinmesi (peptik ülser, ince ve kalın barsak delinmeleri), karın içi organ veya yapılarda görülen enfeksiyonlar (apandisit, divertikülit, kolesistit, pankreatit, İltihabi Barsak Hastalığı), mezenterik arter tıkanmaları, ameliyat sonrası gelişebilen komplikasyonlar (anastomoz kaçakları, unutulmuş safra taşları gibi), delici veya künt karın travmaları sayılabilir.
Tedavi
Apsenin tümüyle drenajı (boşaltılması), apseyi oluşturan sebebin tedavi edilmesi ve ilave antibiyotiklerin kullanılmasından ibarettir. Drenaj işlemi tomografi eşliğinde perkütan yöntemle yani kalın bir iğne ile karın cildinden apseye girilerek yapılabilir. Apse buna uygun değilse açık veya kapalı (laparaskopik) cerrahi yöntemle apse tamamen boşaltılmalıdır.
Risk
Apandisit, divertikülit, kolesistit, pankreatit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, mide ülseri hastaları karın içi apse gelişimi açısından riskli gruplar arasında sayılabilir.

Hastalık Sorgulama Programı