Bilgi
Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi, madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, maddeyi sağlamak veya kullanmak için büyük zaman ve çaba harcama ve madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi bağımlılığın başlıca belirtileridir. Madde kullanımının veya madde suistimalinin belirtilerinden bazıları ise; ise ateş, uyku hali, uyuşukluk, vücut ısısında düşme, hezeyan duygusu, gerçeğe uymayan düşünceler, kaygı ve istemsiz hareketler görülmesidir.
Sebep
Bağımlılık, bir maddenin veya bir ilacın sağlığı olumsuz etkilemesine rağmen kullanımına devam edilmesidir. Bağımlılığın bir diğer özelliği de kullanmaya başladıktan sonra kişinin kendisini durduramaması ve doz artırmak istemesidir. Bağımlılık bir beyin hastalığı olup, mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Madde kullanım öyküsü ve fizik muayene ile tanı konur. Gereğinde kan ve idrar tetkikleri, EKG, kan ilaç veya madde düzeyi testleri istenebilir.düzeyi testleri istenebilir.
Etken
Tütün, alkol, ecstasy, esrar, eroin, kokain, bonzai, içe çekilen maddeler (bali, uhu, benzin, boya sökücüler, eter) ve bazı uyuşturucu ve keyif verici ilaçlar başta olmak üzere, bağımlılık yapan çok sayıda maddenin varlığından söz edilebilir.
Tedavi
Bağımlılık tedavisi psikiyatrist veya ergen psikiyatristi (çocuk ruh sağlığı uzmanı) tarafından yönetilmelidir. Bağımlı kişiler bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul eder ve hastalıklarda uyulması gereken kurallar olduğunu bilirlerse tedaviye uyumları artmaktadır. Madde kullanımı sonrası acil servise başvuran hasta için, uygulanacak tedavi; solunum problemleri veya boğulmanın önlenmesi, oksijen desteği, damar yolundan serum verilmesidir. Suistimal edilen madde alkol ise; tiamin ve glikoz kullanılması da önerilir. Yanlışlıkla metanol veya izopropil alkol tüketen bireyler için böbreklere diyaliz işlemi gerekebilir.
Risk
Madde veya keyif verici ilaç kullanan herkes için bağımlı hale gelme riski vardır. Kullanımı emniyetli bir madde yoktur. Bununla birlikte yenilik arayışı içinde olan, kolayca risk alan, aile yapısı bozuk, ihmal edilmiş ergenler, stresle başa çıkma yöntemi olarak madde kullanan ve genetik yatkınlığı olan bireyler çok daha büyük risk altındadırlar.

Hastalık Sorgulama Programı