Dr Sistem App
Beyin Sarsıntısı

Bilgi
Beyin sarsıntısı (konküzyon), kafaya gelen bir darbe sonucu ortaya çıkan kısa süreli bilinç kaybıdır. Bu durumda kısa süreli bilinç kaybı dışında, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, bulantı hissi, kazadan hemen önceki olayları hatırlayamama, görme bulanıklığı veya geçici görme kaybı ve sinirlilik gibi belirtiler de görülebilir. Genellikle hastaların çoğunda bu belirtiler 24-28 saat içinde kaybolur. Daha ağır hasar durumunda yani kontüzyonda ise, konuşamama (afazi), koku alamama (anosmi), yarım görme ve felç (inme) gibi durumlar ortaya çıkabilir.
Sebep
Kafa travması sonucu, kafatası kemiklerinde çatlama veya kırılma, beyin zarlarında ve damarlarında yırtılma sonucu beyin kanaması meydana gelebilir. Bazen kafa travmalarında, kafatası kemiklerinde kırılma ya da çatlama ve damarlarda kanama olmadan da beyin dokusunda sarsıntı (konküzyon) meydana gelebilir. Hasar daha şiddetli olursa beyin dokusunda ezilme meydana gelebilir (kontüzyon).
Bakım
-
Tahlil
Hasta yakınlarından alınacak tıbbi öykü, detaylı nörolojik muayeneyi içeren fizik muayene, kan tetkikleri, beyin BT, gereğinde difüzyon MR ve belden sıvı alınması (lomber ponksiyon).
Etken
Kafatası bir darbe aldığında, beyin kafatası içinde önce öne sonra da arkaya doğru hareket eder. Bu durum beyin dokusunda zedelenmeye neden olabilir. Bilinç kaybının nedeni beyinin elektriksel aktivitesinin kısa bir süre bozulmadır.
Tedavi
Beyin sarsıntısı geçiren kimse en az 24 saat kontrol altında tutulmalıdır. Şok hali varsa serum ve kan transfüzyonları ile düzeltilmeye ve Nöroloji uzmanı tarafından muayene edilerek teşhis konmaya çalışılır. Bu arada enfeksiyonlara karşı antibiyotikler, beyin ödemine karşı hipertonik solüsyonlar damardan verilir. Kanamayı önlemek üzere kan durdurucu yani hemostatik ilaçlar kullanılabilir. Beyin zarlarının iç kısmında gelişen subdural hematomlar veya kafatası kemiğinin altında ekstradural hematom şeklinde biriken kan toplanmaları bazı vakalarda ameliyat ile boşaltılarak hastanın hayatının kurtarılması mümkün olabilmektedir.
Risk
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı