Bilgi
Dikkatsizlik belirtileri; ayrıntılara yeterince dikkat gösterememe, ödevlerinde dikkatsizlik sonucu sık hatalar yapma, oyunlarda dikkati toplamada güçlük çekme, diyalog sırasında dinliyor gibi görünmeme, verilen komutları yerine getirmeme, ödevlerini, ev işlerini ya da işyerindeki görevlerini bitirememe, görevleri ve aktiviteleri organize etmede güçlük, zihinsel efor gerektiren işlerden hoşlanmama ya da kaçınma, eşyalarını sıkça kaybetme, dikkatin kolay dağılması ve günlük işlerde sık unutkanlıklar yaşamaktır. Hiperaktivite belirtileri; ellerin ya da ayakların sürekli kıpırdaması, oturduğu yerde yerinde duramama, uygun olmayan şekilde koşma ya da zıplamalar, sessiz bir şekilde oynayamama, sürekli bir koşturmaca içinde olma ve çok konuşmadır. Uyarılabilirlik belirtileri ise; soru bitmeden cevabı ağızlarından kaçırma, kendi sırasının gelmesini beklemede zorluk çekme, başkalarının sözünü kesme ya da laflarına karışma, sırasını beklemeden araya girme şeklinde sıralanabilir.
Sebep
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, aşırı hareketlilik (yerinde duramama, hiperaktivite), dikkatsizlik ve istekleri erteleyememe şeklinde kendini gösteren bir durumdur. Çocukluk dönemi hastalığı olmakla birlikte, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun erişkinlik döneminde de devam edebilir. Tanıyı koyabilmek için, bu belirtilerin yedi yaşından önce görülmeye başlamış olması ve çocuğun yaşamını, arkadaş ilişkilerini veya okul hayatını olumsuz biçimde etkileyecek düzeyde olması gerekmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Tanı psikiyatrik muayene ve nörolojik ve nöropsikiyatrik testler ile, yani klinik olarak konur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koyabilmek için, bir çocukta yaş ve gelişimine göre normal olmayan en az 6 dikkat eksikliği belirtisi ya da 6 hiperaktivite ve aşırı uyarılabilirlik belirtisi olmalıdır.
Etken
Psikolojik sorunlar, motivasyon eksikliği ve genetik faktörlerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sebebiyet verebildiği iddia edilse de kesin nedeni bilinmektedir.
Tedavi
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile çocuk ve ergen psikiyatrisi ve psikiyatri bölümleri ilgilenmektedir. İlaç tedavisi ve gereğinde davranış yönetimi terapisi ile tedavi edilmektedir.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı