Bilgi
Özellikle istirahat döneminde ortaya çıkan bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendini gösteren bir nörolojik hastalıktır. Yakınmalar genellikle akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkarken, ilerleyen durumlarda gün içinde de uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde ortaya çıkabilir. En önemli özelliklerden birisi yakınmaların hareketle azalmasıdır. Bulguların sıklıkla akşam ve gece saatlerinde ortaya çıkması, bu hastalarda ciddi uyku bozukluklarına neden olmaktadır.
Sebep
Huzursuz bacak sendromu, kişi uykuda iken ya da oturur veya yatar pozisyonda istirahat halinde iken, bacaklarda duyulan rahatsızlık, huzursuzluk, uyuşma ve karıncalanma hissi ve bacağı hareket ettirme ihtiyacıdır. Bu durum özellikle geceleri şiddetlenir ve kişiyi rahatsız eder.
Bakım
-
Tahlil
Bacaklarda anormal duyularla birlikte şiddetli hareket ettirme isteği olması, bulguların oturma ve yatma gibi istirahat durumlarında ortaya çıkması ve hareket ettirmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmesi huzursuz bacak sendromunun tipik özellikleridir. Öyküde bu özelliklerin varlığı ile tanı konabilir.
Etken
Huzursuz bacak sendromu nedenleri arasında, magnezyum, demir ve B12 vitamini eksikliği, böbrek yetersizliği, romatoid artrit, diyabet, kalıtım ve gebelik bulunmaktadır. Ayrıca bazı bulantı, depresyon ve psikoz ilaçları ile bazı nöbet (fenitoin), soğuk algınlığı (antihistaminikler), tansiyon ilaçları (nifedipin) huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebilirler.
Tedavi
Huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebileceğini bildiğimiz alkol, sigara, kafein (çikolata, kafein içeren çay ve kahve gibi) maddelerden uzak durulması, özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce bunlara dikkat edilmesi, semptomları artırabilen ilaçlardan kullanılmaması ilk adımdır. Yakınmaların devamı halinde benzodiazepinler, gabapentin ve karbamazepin gibi ilaçlar ile tedavisi mümkündür.
Risk
Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olmakla birlikte tüm yaşlarda da görülebilir. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı