Bilgi
Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma, uyuşukluk, iğne batması hissi, ağrı hissinin artışı veya ağrılı bir şeyi hissetmeme, sıcak veya soğuğu hissetmeme gibi belirtiler görülebilmektedir.
Sebep
Nöropati sinirlerdeki hastalıkları ifade eden bir terimdir. Vücudun beyin ve omurilik dışındaki bölgelerindeki sinirlerden kaynaklanırsa periferik nöropati; beyin ve omurilikteki sinirlerden kaynaklanırsa santral nöropati adını almaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, gereğinde kan tetkikleri ve ENMG denilen tanı yöntemleri ile teşhis edilebilmektedir.
Etken
Kendiliğinden ortaya çıkabildiği gibi bazı hastalıklara veya ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Diyabet, B12 vitamin eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, aşırı alkol kullanımı başlıca nedenleri arasında sayılabilir. Nöropatilerin nedeni gösterilebilirse, örneğin diyabette olduğu gibi diyabetik nöropati adını alır. Ancak bazen altta yatan neden ortaya konamaz ve bu durumda hastalık idiyopatik nöropati olarak isimlendirilmektedir.
Tedavi
Nöropati tedavisi esas olarak belirtilere yöneliktir ve destekleyici tedavidir. Şeker hastalarında kan şekerinin normal düzeyde tutulması en önemli önleyici tedavi yaklaşımıdır. Ayrıca altta yatan hastalığın tedavisi ile nöropati tablosu sınırlanabilmektedir.
Risk
En sık görülen nöropati periferik nöropatidir. Diyabet en önemli risk faktörüdür. Toplumun yaklaşık %8 inde periferik tipte nöropati mevcuttur. Her yaşta başlayabilir, ancak yaşlı bireylerde daha sık olarak ortaya çıkar. Nöropatiye bağlı olarak ağrı duyusunu kaybeden hastaların dikkat etmesi gereken bazı noktaları hatırlatmak, ileride doğabilecek daha ciddi sorunların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı