Bilgi
Semptomlarının şiddeti adenomun konumu, bronş tıkanıklığı derecesi ve komplikasyonların gelişmesine bağlıdır. kronik öksürük, tekrarlayan pnömoni, hırıltılı solunum, balgam ve balgamda kan görülebilir.
Sebep
Bronşiyal adenom terimi nefes borusundaki veya bronşlardaki (ciğerlerdeki geniş hava yolları) mukoza bezlerinde veya kanallarında çıkan çeşitli türdeki tümörleri anlatır. Bu tümörler çok değişken kanserleşme potansiyellere sahiptir. Bununla birlikte bu tümörler, akciğer kanserine göre daha yavaş sıçrayıp yayılan çok kötü olmayan tümörlerdir. Sadece mukoza bezi adenomları tam anlamıyla iyi huylu ve kansere dönüşmez.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene,akciğer grafileri, akciğer tomografisi, bronkoskopi, bronkoskopik biyopsi
Etken
Kesin nedeni bilinmemektedir. Sigara içilmesi (aktif ve pasif), ve bazı mesleki maruziyetlerin (arsenik, nikel, asbest vb ile çalışmak) bronşiyal adenom gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir
Tedavi
Bronşları tıkamak suretiyle oluşturabileceği komplikasyon riski nedeniyle, mümkün olduğunca erken cerrahi olarak çıkarılması önerilmektedir.
Risk
Arsenik, nikel, asbest vb maruziyeti risk oluşturmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı