Bilgi
Enfeksiyonun başlangıcında öksürük ve ateş gibi belirtiler görülür. Bazı hastalarda ise herhangi bir belirti olmayabilir. Yaygın enfeksiyonda, ateş, anemi, lenf bezelerinde büyüme, hepatomegali (karaciğer büyümesi), splenomegali (dalak büyümesi) ve lökopeni (beyaz kürelerde sayıca düşüklük) görülür.
Sebep
Histoplazmoz, histoplasma capsulatum adı verilen bir mantarın neden olduğu bir hastalıktır. histoplasma capsulatum en çok kuş, tavuk veya yarasa dışkılarının bulunduğu topraklarda çoğalır ve küf şeklinde bulunur. Genellikle solunum yoluyla akciğerlere girmektedir. Histoplazmoz, akut akciğer enfeksiyonu, kronik akciğer enfeksiyonu ve tüm vücudu tutan yaygın enfeksiyon (dissemine enfeksiyon) olmak üzere vücutta üç çeşit enfeksiyon meydana getirir. Yaygın enfeksiyon sıklıkla ölümcüldür.
Bakım
-
Tahlil
Tanı için kan, kemik iliği veya ülserlerden alınan materyalden kültür yapılması gerekir. Karaciğer, dalak ve lenf bezleri biyopsi materyali histolojik olarak incelenir, ayrıca bu materyalden de kültür yapılır.
Etken
Histoplasma capsulatum adı verilen bir mantar hastalık etkenidir.
Tedavi
Tedavide Amphotericin B adlı antifungal (mantar ilacı) ilaç kullanılır.
Risk
Yaygın tip histoplazma enfeksiyonu, çok küçük çocuklarda, çok yaşlı kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha sık görülür.

Hastalık Sorgulama Programı