Bilgi
Deliryum başlamasından yaklaşık üç gün önce huzursuzluk, endişe, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu veyahut uyku esnasında sayıklamalar gibi belirtiler gösterebilmektedir. İlerleyen günlerde, birbiriyle alakasız kelimelerin art arda kullanılmasıyla anlamsız cümleler kurulması, dezorganize konuşma, konuşma esnasında konudan konuya geçme, huzursuzluk, şaşkınlık, ani tepkiler verme ve öfke patlamaları gibi pek çok nörolojik ve psikiyatrik belirti ortaya çıkmaktadır. Olmayan bir durumu olmuş gibi algılama problemleri yaşanabilir. Örneğin, düzenli yemeğini yiyen bir hasta, kendisinin aç bırakıldığını söyleyebilir. Aldığı ilaçlar nedeniyle, kendisiyle ilgilenen hemşirenin onu zehirlemeye çalıştığını söyleyebilir.
Sebep
Ani (akut) gelişen ama geri dönüşümü olan bir hastalık olan Deliryum, hızlı bir başlangıç aşamasıyla kendini gösteren, inişli çıkışlı bir hastalık süreci oluşturan, enfeksiyon, gıda veya su eksikliği, zehirlenme, yüksek ateş ve benzeri gibi çok farklı nedenlerle ortaya çıkan, düşünce ve algılama değişimleri yaşatan, bilinç problemi oluşturan ve uyku-uyanıklık arası bir dönem oluşturan bir hastalıktır.
Bakım
-
Tahlil
Tanı klinik – psikiyatrik değerlendirme ile konur.
Etken
Hastanede yatan hastalarda, özellikle de yoğun bakım servisinde yatan hastalarda sıklıkla görülmektedir.
Tedavi
Hastanede iyi aydınlatılmış, sakin bir ortam bu hastalar için en uygun ortamdır. Bulgular, hastayla sürekli aynı personelin çalışmasıyla azalır; Gün, ay, yıl, bulunulan yer ve kendisi ile ilgilenen hemşire ve doktorların adları hastanın rahat görebileceği, okuyabileceği bir yere yazılmalıdır veya hastaya aralıklı hatırlatılmalıdır. Mümkünse, bir yakınının sürekli hastanın yanında bulunması ajitasyon riskini azaltır.
Risk
Her yaş grubundan hastada görülme durumu olan deliryum için, bazı hasta gruplarında görülme olasılığı daha yüksektir. Bu gruplar; yaşlılar, diyaliz tedavisi alan böbrek rahatsızlığı yaşayan hastalar, inme yaşayanlar, kanser hastalarıdır.

Hastalık Sorgulama Programı