İnterstisyel Akciğer Hastalığı


Bilgi

Hastalık, akciğer atardamarlarında basınç artışı (pulmoner hipertansiyon), sağ kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Belirtileri arasında özellikle fiziksel faaliyet esnasında veya sonrasında nefessiz kalma duygusu, kuru öksürük, hırıltı, göğüste ağrı, parmaklarda çomaklaşma sayılabilir. Nefessiz kalma ve kuru bir öksürük genellikle ilk belirtidir.

Sebep

İnterstisyel akciğer hastalığı terimi aslında bir hastalık grubunun ismidir ve bu hastalıkların çoğu akciğer dokusunun zamanla skarlaşma (hasarlanma) sonucu elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Alınan nefes içindeki oksijen, hava keseciklerinin duvarından kana karışarak dokulara taşınır. Çeşitli nedenlerden dolayı, hava keseciklerinin etrafındaki kalınlaşma ve skar oluşması sonucu akciğer esnekliğini kaybeder. Bu durum, nefes alıp vermeyi ve oksijenlenmeyi bozar. İnterstisyel akciğer hastalıkları; kanser değildir ve mikrobik nedenli oluşmaz, bulaşıcı değildir.

Bakım

-

Tahlil

Detaylı tıbbi öykü (mesleki özellikler, yaşadığı yer, kullandığı ilaçlar, hastalık öyküsü, aile öyküsü vs detaylı sorgulanmalıdır), fizik muayene, kan tetkikleri, akciğer grafisi, arteryal kan gazı, solunu fonksiyon testi, akciğer tomografisi, bronkoskopi, gereğinde bronkoskopik biyopsiler.

Etken

İnterstisyel akciğer hastalığına akciğer enfeksiyonları, toksik (zehirli) maddeler, radyasyon (ışın) ve kullanılan bazı ilaçlar neden olmaktadır. Bazen de nedenin ne olduğu bilinemez.

Tedavi

Eğer neden olan bir faktör varsa ona yönelik tedavi verilir. Eğer meslek veya ilaç gibi nedenler saptanmışsa hastanın o nedenlerden uzaklaşması sağlanmalıdır. Söz konusu ilacın kesilmesi, varsa mesleki maruziyetin sonlandırılması gibi. Hastaya tedavi başlama kararı verilmişse kullanılacak ilaçlar kortizon ve benzeri bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlardır. Bazı durumlarda hastaya uzun süre oksijen kullanması önerilir.

Risk

Mesleki toksinlere veya çevre toksinlerine maruz kalmak risk faktörüdür. Madencilik, çiftçilik veya inşaatta çalışıyorsanız veya akciğerlerinize zarar veren bir kirletici maddeye maruz kalırsanız interstisyel akciğer hastalığı meydan gelme riskiniz büyük ölçüde artar. Akciğer bölgesine radyasyon tedavisi görmüş olmak ve bazı kemoterapi ilaçları kullanmak da riskinizi artırır.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
Bize Ulaşın

Bu alan site ile ilgili soru, sorun ve görüşleriniz içindir. Sağlık ile ilgili konularınızı ilgili doktorun profilindeki 'Soru Sor' kısmından yazabilirsiniz.

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı