Bilgi
Hastalığın erken dönemlerinde hiç bir belirti olmayabilir. Başlıca belirtiler; inatçı öksürük, kanlı öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, iştahsızlık, açıklanamayan kilo kaybı ve yorgunluktur.
Sebep
Akciğer hücrelerinde anormal ve kontrol edilemeyen hücre çoğalmasıdır. Kanser hücreleri akciğer dokusunu yok eder ve çevre organlara zarar verir. Başlıca iki çeşit akciğer kanseri vardır; bunlar küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseridir. Akciğerdeki bir kanser hastalığı, ya akciğerin kendisinden kaynaklanmış bir kanserdir ya da başka bir organda meydana gelen bir kanserin akciğere sıçraması (metastaz) sonucu oluşmuştur.
Bakım
-
Tahlil
Fizik muayene, akciğer grafisi, akciğer tomografisi ve gereğinde ileri testler yapılmalıdır.
Etken
En sık nedeni sigara kullanımıdır. Akciğer kanseri tanısı alan hastaların neredeyse %90’ı sigara içmektedir. Kadınlarda da sigara içme oranı arttığından her iki cinste görülme sıklığı birbirine yakındır. Sigaradan kasıt elbette bütün tütün ürünleridir.
Tedavi
Kemoterapi (ilaç tedavisi), radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi tedavi seçeneklerinden hastaya uygun olanları. (göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, tıbbi (medikal) onkoloji ve radyasyon onkolojisi hekimlerinin değerlendirmesiyle)
Risk
Tütün ürünleri kullanımı dışında, asbest maruziyeti, radon gazı maruziyeti, ailede hastalık varlığı ve hava kirliliği de bilinen risk faktörlerindendir.

Hastalık Sorgulama Programı