Bilgi
Genel enfeksiyon bulguları olarak ateş, genel durum düşkünlüğü, halsizlik ve iştahsızlık, çarpıntı dışında; tutulan bölgeye bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak boyunda şişlik ve boyun asimetrisi, boğaz ağrısı, ısı artışı, kulak ağrısı, solunum zorluğu, yutkunma güçlüğü ve yutkunmada ağrı, ses çıkaramama gibi belirtiler görülür.
Sebep
Boyun enfeksiyonları, boyun bölgesinde görülen enfeksiyonlar olup yüzeysel ve derin enfeksiyonlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Derin boyun enfeksiyonuna boyun apsesi de denilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Olgulardan ayrıntılı öykü alınması gerekir. Öyküde, geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, diş sorunları, cerrahi işlem ve travma öyküsü sorgulanmalıdır. Kan tetkikleri, kültürler, boyun BT de tanıya yardımcıdır.
Etken
Boyun bölgesindeki lenf bezlerine, üst solunum yolu mukozalarından lenf akımı olduğundan, üst solunum yollarındaki enfeksiyonlar, boyun lenf bezlerinde iltihap (lenfadenit), yumuşak doku iltihabı (selülit) ya da apseye neden olabilir. Etken polimikrobiyaldir yani birden fazla bakteri tespit edilir.
Tedavi
Boyun enfeksiyonları ile kulak-burun-boğaz ve plastik-estetik ve rekonstrüktif cerrahi bölümleri ilgilenir. Medikal ve cerrahi olarak acil kabul edilmesi gereken durumlardır. Uygun antibiyotik ve destek tedavisi başlanır ve gereğinde acil cerrahi planı yapılır.
Risk
Bağışıklık sistemi baskılı olan bireyler özellikle risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı