Bilgi
Tipik belirtiler görmede yavaş yavaş oluşan azalma, bulutlu görme, görme bozukluğu (bulanık görme), ışıktan rahatsız olma, göz kamaşması, renklerin soluklaşması ve sararması, gece görmede zorlanma ve çift görmedir.
Sebep
Normalde, göze giren ışık şeffaf olan bir lensten geçer ve gözün arkasında retina üzerine düşer. Katarakt, lensin görmeyi engelleyecek şekilde saydamlığını kaybetmesi, opaklaşması ya da sislenmesidir. Katarakt, göz sorunlarının en yaygın görülen şeklidir. Genellikle katarakt yavaş yavaş gelişir ve daha çok yaşlı kişilerde görülür. Ancak göz travması (yaralanması) ya da doğuştan olan (konjenital) bazı hastalıklarda çocuk ya da genç yaşlarda da görülebilir.
Bakım
-
Tahlil
Göz muayenesi ile tanı konur.
Etken
Katarakt, yaşlanmaya bağlı olabileceği gibi, doğumsal (konjenital) da olabilir. Ayrıca, bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), göze gelen darbeler, şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar sonucunda da oluşabilir. Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır.
Tedavi
Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur. Tek tedavisi cerrahidir ve günümüzde katarakt ameliyatı iğnesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan yapılabilmektedir
Risk
Sigara içme, kortizon (steroid) ilaçları, diyabet, yüksek kan basıncı, alkolizm, güneş gözlüğü takmadan güneşe maruz kalma, obezite, geçirilmiş göz yaralanması ya da göz hastalığı ve ailede katarakt olması katarakt riskini artırmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı