Bilgi
: İntrakraniyal hematom, kanamanın yerine göre hastada çeşitli belirtilere yol açmaktadır. Sıklıkla devam eden baş ağrısı, bulantı, kusma, kuvvet kaybı ve felç, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, denge bozukluğu, hatta bilinç kaybı en belirgin belirtilerdir.
Sebep
Farklı nedenler ile kafatası içindeki damarların yırtılarak, kanın damar dışına çıkıp beyin dokusu içine, bazen de beyin zarları ile kafa kemiği arasına yayılarak çeşitli patolojilere ve hatta ölüme kadar yol açmasıdır. Halk arasında beyin kanaması olarak da bilinir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı nörolojik muayeneyi de içeren fizik muayene ve tıbbi öykü ile tanı koymak mümkündür. İnmenin tipini belirlemek içim tomografi, MR ve difüzyon MR gibi tetkikler gerekecektir. Tanı ve/veya tedavi amaçlı anjiyografi gerekebilir.
Etken
Travmaya bağlı kafatasında kırık olsun veya olmasın beyin katmanlarındaki yırtılma sonucu veya damarların gerilerek yırtılması ile kanamalar oluşmaktadır. Ayrıca anevrizmaların (baloncukların) veya arteriovenöz malformasyon denilen damar anomalilerinin yüksek kan basıncına dayanamayarak patlaması da intrakraniyal hematom nedenleri arasındadır.
Tedavi
Tedavide önemli olan hastaya yaşam desteği sağlamak ve yüksek olan kan basıncını düşürmektir. Gereken durumlarda cerrahi tedavi ile hematomun boşaltılması gibi bir yönteme başvurulur. Kanamadan kurtulan hastalarda rehabilitasyon tedavisi başlanır.
Risk
Yaş ilerledikçe intrakraniyal hematom riski artar. Diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam da risk faktörleridir.

Hastalık Sorgulama Programı