Hizmet ve Tedaviler
Aort kapak ameliyatı( değiştirilmesi)
Anjiyografi (Damar Filmi)
Lazerle Varis Tedavisi
Açık Kalp Ameliyatı (Koroner By Pass)
Varis Ameliyatı
Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı
Kalıcı kalp pili
Damar ameliyatları
Aort anevrizma tedavisi( cerrahi ve endovasküler)
Tıbbi yatıştırıcı ile varis tedavisi
Aort diseksiyonu
Fistül
Venöz port implantasyonu
Kalp Anjiyosu (El Bileğinden)
Açık kalp ameliyatı ( by-pass ve kapak ameliyatları)
Mitral kapak değiştirilmesi
Hakkımda

İLETİŞİM: 0554 111 85 90 ADRES: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Avşar Kampüsü 46000 Onikişubat/Kahramanmaraş

Diploma ve Sertifikalar

Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.

İletişim
Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı ve Gizlilik sözleşmesi
Hastalık Sorgulama Programı