Hizmet ve Tedaviler
Prostat füzyon biyopsisi
Anjiyografi (Damar Filmi)
Serebral anevrizma embolizasyonu (Beyin baloncuğu tedavisi kapatılması
Prostat Biyopsi
Lazerle Varis Tedavisi
Anjiografi
Perkütan Nefrostomi
Perkütan Biliyer Drenaj
Perkütan Tümör Ablasyonu
Anjioplasti
Balon Anjioplasti
Stentleme Anjioplasti
Mikrodalga veya RF Ablasyon
Bariatrik embolizasyon
Lazer ile varis tedavisi
Kriyoablasyon
Varikosel Embolizasyonu
Endovasküler embolizasyon
Akciğer biyopsisi
Akciğer ve plevra biyopsisi
Radyoembolizasyon
Miyom embolizasyonu
TAKE (Transarteriyel Kemo Embolizasyon)
Radyoembolizasyon
Serebral arteriovenöz malformasyon embolizasyonu (AVM, Beyin damar yumakları tedavisi veya kapatılması)
MR Anjiyografi
Hakkımda

www.draykutraktas.com

Diploma ve Sertifikalar

Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.


Hastalık Sorgulama Programı