Hizmet ve Tedaviler
Prostat füzyon biyopsisi
Anjiyografi (Damar Filmi)
Serebral anevrizma embolizasyonu (Beyin baloncuğu tedavisi kapatılması
Prostat Biyopsi
Lazerle Varis Tedavisi
Anjiografi
Perkütan Nefrostomi
Perkütan Biliyer Drenaj
Perkütan Tümör Ablasyonu
Anjioplasti
Balon Anjioplasti
Stentleme Anjioplasti
Mikrodalga veya RF Ablasyon
Bariatrik embolizasyon
Lazer ile varis tedavisi
Kriyoablasyon
Endovasküler embolizasyon
Akciğer biyopsisi
Akciğer ve plevra biyopsisi
Radyoembolizasyon
Miyom embolizasyonu
TAKE (Transarteriyel Kemo Embolizasyon)
Radyoembolizasyon
Serebral arteriovenöz malformasyon embolizasyonu (AVM, Beyin damar yumakları tedavisi veya kapatılması)
MR Anjiyografi
Hakkımda

www.draykutraktas.com

Diploma ve Sertifikalar

Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.

İletişim
Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı