35079 Görüntülenme
Hizmet ve Tedaviler

Prostat füzyon biyopsisi

Anjiyografi (Damar Filmi)

Serebral anevrizma embolizasyonu (Beyin baloncuğu tedavisi kapatılması

Prostat Biyopsi

Lazerle Varis Tedavisi

Anjiografi

Perkütan Nefrostomi

Perkütan Biliyer Drenaj

Perkütan Tümör Ablasyonu

Anjioplasti

Balon Anjioplasti

Stentleme Anjioplasti

Mikrodalga veya RF Ablasyon

Bariatrik embolizasyon

Lazer ile varis tedavisi

Kriyoablasyon

Endovasküler embolizasyon

Akciğer biyopsisi

Akciğer ve plevra biyopsisi

Radyoembolizasyon

Miyom embolizasyonu

TAKE (Transarteriyel Kemo Embolizasyon)

Radyoembolizasyon

Serebral arteriovenöz malformasyon embolizasyonu (AVM, Beyin damar yumakları tedavisi veya kapatılması)

MR Anjiyografi

Hakkımda

www.draykutraktas.com

Diploma ve Sertifikalar


Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.

İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı