Hizmet ve Tedaviler
Prostat Büyümesi Ameliyatı (TUR, Plazma Kinetik)
Ürodinami (İşeme Akım Hızı, Mesane Testi)
Erken boşalma tedavisi
Böbrek Taşı Ameliyatı
Aşılama yöntemi
Ürolojik çocuk hastalıkları
Ürolojik kanserler ve tedavisi
Cinsel sağlık
Böbrek hastalıkları
Mesane Tümörü Ameliyatı (Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu, TURMT)
Sondalı İşeme Filmi (Voiding Sistoüretrografisi, VCUG)
İnfertilite (kısırlık) tanı ve tedavisi
Prostat
Hakkımda

1071 Plaza, A Blok, No:93, Çukurambar/Ankara Doç.Dr.Berkan Reşorlu Üroloji Muayenehanesi

Diploma ve Sertifikalar

Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.


Hastalık Sorgulama Programı