Hizmet ve Tedaviler
Hemanjiom
Anjiyografi (Damar Filmi)
Pankreas Hastalıkları
Anjiografi
Anjioplasti
Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı
Abdominal parasentez
Abdominal ultrasonografi
Akciğer biyopsisi
Akciğer ve plevra biyopsisi
Aortoiliak ve aortofemoral bypass grafisi ve cerrahisi
Ablasyon
Anevrizmalar
Kemik Kanseri
Hakkımda

ADRES: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı--Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / Bursa

Diploma ve Sertifikalar

Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.


Hastalık Sorgulama Programı