Hizmet ve Tedaviler
Perkütan iğne aspirasyonu
Uyku Testi (Polisomnografi)
Nebulizatör
Mamografi
Meme kanseri genetik testi
Meme muayenesi
Laringoskopi
bronkoskopi
Kistik fibrozis testi(ter testi)
Hemaferez
Fana(antinükleer antikor)
Fnab(meme biyopsisi)
Endobronşiyal ultrasonografi (ebus)
Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)
Cea(karsinoembriyonik antijen)
Cnb(meme biyopsisi)
Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)
Bronş lavajı
Anti-mikrozomal antikor(anti-m)(tiroid peroksidaz testi)
Arter kan gazı alma
X-ray
Vakum destekli çekirdek biyopsisi(meme biyopsisi)
Venografi
Venöz dupleks ultrasonografisi
Uyku laboratuvarı (cpap)
Tam kan sayımı-hemogram
Teknesyumlu tiroid tarama
Tiroid kan testleri
Torasentez
Transözofageal ekokardiyografi (töe)
Transtorasik iğne aspirasyonu
Tüberkülin deri testi(tdt)
Servikal mediastinoskopi
Solunum fonksiyon testleri
Radyofrekanslı ablasyon
Radyonükleer kemik taraması
Rijit bronkoskopi
Hakkımda

Diploma ve Sertifikalar

Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.


Hastalık Sorgulama Programı