7120 Görüntülenme
Hizmet ve Tedaviler

Perkütan iğne aspirasyonu

Uyku Testi (Polisomnografi)

Nebulizatör

Mamografi

Meme kanseri genetik testi

Meme muayenesi

Laringoskopi

bronkoskopi

Kistik fibrozis testi(ter testi)

Hemaferez

Fana(antinükleer antikor)

Fnab(meme biyopsisi)

Endobronşiyal ultrasonografi (ebus)

Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Cea(karsinoembriyonik antijen)

Cnb(meme biyopsisi)

Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Bronş lavajı

Anti-mikrozomal antikor(anti-m)(tiroid peroksidaz testi)

Arter kan gazı alma

X-ray

Vakum destekli çekirdek biyopsisi(meme biyopsisi)

Venografi

Venöz dupleks ultrasonografisi

Uyku laboratuvarı (cpap)

Tam kan sayımı-hemogram

Teknesyumlu tiroid tarama

Tiroid kan testleri

Torasentez

Transözofageal ekokardiyografi (töe)

Transtorasik iğne aspirasyonu

Tüberkülin deri testi(tdt)

Servikal mediastinoskopi

Solunum fonksiyon testleri

Radyofrekanslı ablasyon

Radyonükleer kemik taraması

Rijit bronkoskopi

Hakkımda

Diploma ve Sertifikalar


Henüz bir döküman veya sertifika yüklenmemiş.

İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı