Üyelerimiz İçin Üyelik Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Politikalarımız

drsistem.com web sitesine üye olan herkes bu “Sözleşmeyi” okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.

“Uzman” uzmanlık alanlarında , katkıda bulunacak kişilerdir, sistemin gerektirdiği ve yapılması beklenen işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla drsistem.com tarafından ortaya konulan her türlü uygulamaları kullanır ve yönlendirmeleri yaparlar. Uzmanlar, drsistem.com tarafından sunulan tüm beyan ve belirtilen hususlara uygun olarak davranacağını taahhüt etmektedir.

“Üyeler” drsistem.com tarafından sunulan sistem, program ve hizmetlerden faydalanmak için yapılmış bütün beyanları ve belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyelik işlemi sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine veya GSM numarasına onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.

Üye olurken ve sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bu Sözleşme’ye ve sitede yayınlanan her türlü drsistem.com beyanlarına uygun hareket edeceğini, Sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiş sayılır.

Üyelikler ve uzman profilleri üçüncü şahıslara devredilemez ve kullandıramaz aksi halde drsistem.com üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Üyeler ve uzmanlar siteye yüklemiş oldukları içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ve uzmanlar ahlaka ve hukuka aykırı hiç bir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler ve uzmanlar diğer üyelere ve uzmanlara gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ve uzmanlar eylemleri nedeniyle drsistem.com ‘u zarara uğratırsa bu zararı karşılayacağını taahhüt ederler.

Üye olmasa dahi site kullanıcıları, drsistem.com veya üyelerinin, uzmanlarının başta fikri mülkiyet hakları olmak üzere her türlü hakkına aykırılık teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan içerikleri ve yazılımları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyeler ve uzmanlar tarafından verilen, kendi internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden drsistem.com ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. drsistem.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun drsistem.com dan tazminat talep edemez.

drsistem.com işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesih edebilir.

drsistem.com gerekli gördüğünde üye veya uzman olsun veya olmasın kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme ve silme gibi değişikliğe gidebilir, ancak bu değişiklikler üyenin ve uzmanın içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üye, uzman veya üye olmayan kullanıcılar, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını veya kaynak kodları bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

drsistem.com, Site’de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin ve uzmanların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri kullanıcı üyeler ve uzmanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. drsistem.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

drsistem.com sunduğu hizmetlerin kapsamını, çeşitliliğini dilediği an değiştirme, çoğaltma veya azaltma hakkına sahiptir. DrSistem.com mevcut veya gelecekte vereceği hizmet ve/veya ürünlerin ücretlerini belirleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şahıs kullanıcılar için üyelik; sağlık uzmanları ve sağlık kuruluşları için Profil açma, öz geçmiş bilgileri ile makale, röportaj ve blog yazısı ekleme, çıkartma ve değişiklik yapma hizmetleri temel hizmetler olup tamamen ücretsizdir. Üyeler bu işlemleri kendileri sınırsız biçimde yapabilirler, ancak bu işlemler için DrSistem.com’un sunduğu üyelerine kolaylık sağlamak amaçlı hizmetler ise örneğin Özel Asistanım gibi, ücrete tabi isteğe bağlı hizmetlerdir. Gelecekte ücret politikalarında ve / veya ürün ve hizmet çeşitlendirmesi yapılması durumunda ücretli hale gelmesine karar verilmesi halinde olası değişiklikleri üyelerine bildirir ve bilgilendirir.

Site’nin, html kodu ve diğer kodlar, metin, imge, tasarım da dahil tüm unsurları drsistem.com’a aittir ve çoğaltılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz, Bu sistem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu, Markalar kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerince korunmaktadır.

Üye veya uzman tarafından DrSistem.com’a yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üye’ye ve uzmana ait olup, Üye ve uzman drsistem.com’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim,sosyal medyanın mevcut yada ileride oluşacak tüm kanallarında haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiş saylır.

Üyeler ve uzmanlar, diğer Üyeler veya uzmanlar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler,uzmanlar; diğer Üyeler veya uzmanlar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca drsistem.com tarafından olmak üzere ancak drsistem.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu köprüler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında drsistem.com herhangi bir sorumluluğu yoktur.

drsistem.com, tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda ve şekilde değiştirebilir. Sözleşmeden eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. drsistem.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için drsistem.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. drsistem.com gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla drsistem.com makul kontrolü haricinde gelişen ve drsistem.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar sorumluluğu dışındadır.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır

www. drsistem.com web sitesi, kullanıcılarını, bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu hizmet kişilerin hastalıklar, hastalık belirtileri, tıbbi bölümler ve tıbbi işlemler gibi sağlık konularında bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş olup aşağıdaki şartları sağlayan ve kabul eden herkese sunulmuş bulunmaktadır. Belli başlı verilmiş olasılıklar kullanıcıların vereceği derecelendirmelere göre hesaplanmakta olup her zaman kesin yüzde olarak değerlendirilmemelidir. Amaç öncelik sırasını belirlemek olup kullanıcı istediği sıradan başlama özgürlüğü ve iradesine sahiptir.

drsistem.com hiçbir şart altında sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk tamamen kullanıcı ve ilgili uzmanlara aittir. Site içeriği, uzman görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir, teşhis ve tedavi için ilgili uzmana başvurmanız önerilir.

drsistem.com gerekli çabayı sarfeder ancak önleyemediği gecikmelerde hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

drsistem.com hiçbir suretle hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Üyelerin veya uzmanların kendi aralarında veya birbirlerine karşı olan eylemlerinden ötürü drsistem.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site içeriğindeki bilgilerinin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan drsistem.com sitesindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; sizin ihtiyaçlarınızı tam veya kısmi olarak karşılayacağını, süresinde, güvenli ve hatasız şekilde sunulmuş olduğunu ve olacağını garanti etmemektedir. Üyeler burada verilen bilgilerin teşhis ve tedavi mahiyetinde olmadığını bilerek hareket ederler.

Kullanıcılar, drsistem.com sitesinin sağladığı içerikten yararlanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan dolayı drsistem.com sitesini hiçbir biçimde sorumlu tutamazlar.

drsistem.com, diğer ağ sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içermektedir. Bu bağlantıların varlığı, link verilen ağ sayfalarının içeriklerinin denetlendiğini göstermemektedir. Bağlantı sağlanan sitelerdeki içerik "olduğu gibi" verilmektedir. drsistem.com için hiç bir bağlayıcılık taşımaz ve hukuki sorumluluk doğurmaz.

drsistem.com, kişilik haklarına, fikri sınai haklara, cevap ve düzeltme hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi; marka, patent, faydalı model vs. gibi fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun kendisine iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürleri uygulayacaktır.

Sitede yer alan uzmanlarımız hakkında site üyelerimiz veya üye olmayan kullanıcıların yaptığı yorum ve görüşler sadece uzmanın görebileceği biçimde genele kapalı olacaktır. Daha sonra DrSistem olarak uzmanlarımızın talebi veya gereklilik halinde genele açma hakkını saklı tutar bu bağlamda siteye gönderilen veya sitelerimiz kanalıyla üye ve ziyaretçilere ulaştırılan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm mali ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve geri dönülemez surette münhasıran drsistem.com sitesi üzerinde, tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, drsistem.com tarafından tüm çaba sarfedilmiş olmasına rağmen elde olmayan teknik aksaklıklardan dolayı çalışmaması halinde oluşabilecek üyeler ve uzmanlar arası gizlilik ihlallerinden drsistem.com bu sitede yer alan içeriklerin arama motoru sonuçlarında indekslenmesinden ve görüntülenmesinden sorumlu tutulamaz.

drsistem.com sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir. Bu türden kullanımlar, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınmak suretiyle, kaynak ve yazarı belirtilerek gerçekleştirilebilir.

Yöneticiler her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten o bölümden sorumlu yöneticileri haberdar etme hakkına sahiptir. Üyeler bu sistemi kullanma konusunda drsistem.com tarafından desteklenmektedir.

Bu siteyi ziyaret eden kişiler, bu sayfadaki uyarıları, çekinceleri ve sorumluluk reddini kabul etmiş sayılırlar.

Kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için gizlilik ilkeleri dahilinde drsistem.com internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Lütfen Kişisel Verilerin Kanunu gereği konuyla ilgili Bilgilendirme metnimizi okuyunuz.

drsistem.com internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye veya uzman olarak kayıt olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir. Her değişikliği üye ve kullanıcılarına bildirmek zorunda değildir.

drsistem.com, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından drsistem.com adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen üyelik sayfası ve “Hasta Dosyam” içeriğinde saklanacak olan her türden kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklara ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

drsistem.com(DrSistem.com) telefon, tablet vb cihazlar için üretmiş olduğu mevcut yazılım ve gelecekte sunacağı her tür aplikasyon yazılımını geliştirme ve değiştirme hakkına sahiptir. Uzmanlar ile kullanıcılar, uzmanlar ve uzmanlar, ayrıca kuruluşlar arasında bir iletişim altyapısı hizmeti sunmak amaçtır. Video, sesli veya yazılı mesaj, online görüntülü görüşme alt yapısı hazırlanmakta olup, üyelerine bu hizmetleri ücreti karşılığında sunacaktır. Bu ücretleri ve hizmetlerin içeriğini ve çeşitliliğini değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. İletişim kurallarına tüm taraflar uymakla yükümlüdür, iletişim kanallarında paylaşmış oldukları mesaj, görüntü vs her türlü içerikten taraflar sorumludur. Küfür, hakaret ve genel ahlaka uygun olmayan içeriklerden dolayı DrSistem sorumlu tutulamaz, ancak DrSistem şikayet halinde veya kendisi tespit ettiği hallerde bu üyelerin üyeliğini herhangi bir ikazda bulunmadan durdurma, sonlandırma ve mevcut haklarını bloke etme ve ilgili mercilere haber verme yetkisine sahiptir.

drsistem.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla bir çok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. drsistem.com, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

drsistem.com, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve drsistem.com sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, drsistem.com gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, drsistem.com tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. drsistem.com sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

drsistem.com’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için,uzman olarak kayıt olabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla drsistem.com’a vermeleri gerekmektedir. drsistem.com’un, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. drsistem.com tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler drsistem.com ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar,GSM numaraları ile mesaj, watsupp vb uygulamalar,sosyal medyanın tüm ağları aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. drsistem.com, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. drsistem.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini drsistem.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

drsistem.com, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller:

Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller, drsistem.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde verilebilecektir.

drsistem.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

drsistem.com, kullanıcılar ve kullanıcıların drsistem.com sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

drsistem.com tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, drsistem.com ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

drsistem.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda drsistem.com sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. drsistem.com’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

İletişim
Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
Bize Ulaşın

Bu alan site ile ilgili soru, sorun ve görüşleriniz içindir. Sağlık ile ilgili konularınızı ilgili doktorun profilindeki 'Soru Sor' kısmından yazabilirsiniz.

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı